Nettiajanvaraus

Puh. 044 700 7333

info@fysix.fi

TAVOITTEENA PYSYVÄ MUUTOS

Jamosportin tarjoama hyvinvointivalmennus pohjautuu yleistyneeseen Wellness Coaching-lähestymistapaan, jonka mukaan lähtöoletuksena on se, että parhaisiin tuloksiin päästään valmennettavan omien oivallusten kautta. Valmennuksen aikana syntyneet oivallukset sovimme yhdessä konkreettisiksi toimenpiteiksi liittyen sekä työhösi että vapaa-aikaasi. 

Hyvinvointivalmennuksessa keskitytään mm. seuraaviin osa-alueisiin: Uni ja palautuminenLiikunta ja arkiaktiivisuus. Ravinto ja painonhallintaElämän tasapaino ja stressin hallinta

VALMENNUKSEN RAKENNE 

Valmennukseen kuuluu 6 valmennuskertaa ja sen kokonaiskesto on 2-3 kuukautta. Alkukartoitukseen kuuluuFirstbeat-hyvinvointianalyysi (3vrk).

VALMENNUSKERRAT

1. valmennuskerta 30 min. 

Valmennuksen läpikäynti ja hyvinvointianalyysiin perehdyttäminen

2. valmennuskerta 60-90 min

Hyvinvointianalyysin palauteHyvinvointikartoitusToimenpiteiden suunnittelu hyvinvoinnin edistämiseksi

3-6. valmennuskerta 60 min

SeurantaTavoitteiden tarkistusSuunnanmuutoksetKeskusteluaTarvittaessa voimme sopia seurantatapaamiset esim. 1-3 krt 1-3 kk:n kuluttua.

VALMENNUKSEN TAVOITTEET 

Valmennuksen tavoitteet voivat liittyä esim. seuraaviin muutoksiin: 

Parantunut yleinen energia- ja vireystaso. Parantunut työtyytyväisyysLisääntynyt arkiaktiivisuus ja liikunnan määrä. Tervehtynyt ruokavalio. Parantunut yöunen laatu. Parantunut stressinhallintakyky. Parantunut sitoutuminen omaan työnantajaanYleinen hallinnan tunteen lisääntyminen. Parantunut elämänlaatu