Nettiajanvaraus

Puh. 044 700 7333

info@fysix.fi

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT)

Ortopedinen manuaalinen terapia eli OMT on hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn keskittyvä fysioterapian erikoisala. OMT perustuu haastatteluun, tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotoina käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. Manuaalisiin tekniikoihin kuuluvat esim: nivelmobilisaatiot ja -manipulaatiot, sekä pehmytkudoskäsittelyt.

OMT-koulutus on laajuudeltaan 150 op ja se antaa hyvät valmiudet toimia tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian asiantuntijana. Lisätietoa OMT-fysioterapiasta ja –koulutuksesta löytyy koulutusta järjestävän SOMTY ry:n sivuilta.

Ajanvaraus