Nettiajanvaraus

Puh. 044 700 7333

info@fysix.fi

Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisen toimintakykyä. Toimintakyky voi olla alentunut mm. sairauden, vamman, ikääntymisen tai virheellisten toimintamallien seurauksena. Fysioterapeutin on tärkeää tuntea ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn edellytykset, jotta toimintakyvyn arviointi ja tutkiminen on mahdollista. 

Fysioterapian hoitomuotoina käytetään esim. manuaalisia käsittelyitä, terapeuttista harjoittelua sekä ohjausta ja neuvontaa. Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys-, ja kuntoutuspalvelujärjestelmää.

Tutustu palveluihimme:

Pofy   OMT